Festival Wesak

úplněk Buddhy - nejsilnější úplněk v roce

Datum a přesný čas úplňku v ČR:

16. květen 2022 v 6.14 

Do začátku úplňku zbývá

"Wesak spojuje východ a západ, Buddhu a Krista, Šamballu a hierarchii, účel a lásku."

Alice Baileyová

Meditace Wesak

Každý rok nám Wesak přináší tuto úžasnou příležitost stát se nástrojem služby, uplatnit svůj soucit a meditovat v jednotě, abychom požehnali každému člověku a každé bytosti na Zemi.

Během Buddhova úplňku a svátku Wesak dopadají na planetu Zemi silné energie, které pročišťují energetická těla meditujících a proudí k celému lidstvu a pro jeho rozvoj. 

„Duchovní energie vytvořená během skupinové meditace Wesak pod vedením duchovního učitele se vyrovná meditační praxi po dobu půl roku.”             

- Mistr Choa Kok Sui-

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Připojte se k Institute for Inner Studies, Mistrovi Stephenovi Co a celosvětové komunitě Pranic Healing 16. května v 5:00

Pokračujeme v tradici učení a rozvoje prostřednictvím speciální videoprezentace Mistra Choa Kok Sui, vylepšené o doplňkovou přednášku o čtyřech vznešených pravdách a osmidílné stezce spolu s praxí meditace Wesak.

Datum: 16. května 2022, pondělí
Čas: 5:00 – 7:00 (ráno)
(Vysílání bude probíhat v angličtině s překladem do španělštiny, portugalštiny a italštiny.)

Do začátku vysílání zbývá:

Doporučená příprava pro Wesak:

 • Pravidelně provádějte fyzická a dechová cvičení a meditace až do Wesaku.
 • Provádějte na sobě pravidelnou pránickou psychoterapii.
 • Odpusťte sobě i ostatním (denní modlitba odpuštění).
 • Před Wesakem se vyhněte sexuálním aktivitám. Provádějte pravidelnou přeměnu sexuální energie.
 • Provádějte pravidelnou  sprchu/koupel ve slané vodě
 • Jezte vegetariánskou stravu.
 • Před Wesakem se doporučuje půst a konzumace čerstvého ovoce, zeleniny a ořechů.
 • V tomto období zvyšujte své povědomí o milující laskavosti při vaší komunikaci s rodinou, přáteli a kolegy.

Jak provést meditaci během úplňku Wesak?

 • Proveďte si fyzická a dechová cvičení před meditací.
  (U praktiků arhatické jógy proveďte celou přípravu.)
 • Meditujte v bílém nebo světlém oblečení.
 • Při meditaci spojených srdcí - přesný čas začátku úplňku a následujících 8-10 minut by měl nastat v okamžiku, kdy nastane v meditaci ticho (po skončení úseku s mantrou OM).
 • Po meditaci opět proveďte fyzická cvičení.

Ke stažení (pouze do pondělí 16. května 2022):

Podívejte se na video Lucis Trust ke svátku Wesak z r. 2015:

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Překlad k videu

Žijeme v době, ve které jsou nám k dispozici silné spirituální síly. Lidé dobré vůle si to uvědomují, mobilizují a organizují se ve větších či menších skupinách a hnutích, aby zlepšili stávající poměry a budovali zdravé a spravedlivé vztahy. Narůstá poznání pavučiny života, která vše propojuje na základní duchovní úrovni. Všichni jsme jeden a členění, které nás rozdělovalo podle pohlaví, třídy, náboženství  a kultury se hroutí pod vlivem přitékajících energií.   

Humanita je spojující pouto k tomu, co vnímáme, že se nachází nahoře, někdy vnímané jako boží království a poskytovatel  energie nižším královstvím – světům zvířat, rostlin a minerálů. V žádné jiném období roku není role lidstva v tomto propojení důležitější než za květnového úplnku, známého jako Wesak.

Wesak je výroční den meditace a modlitby, čas pro spirituální osoby všeho vyznání a tradic k vzájemnému propojení myslí a srdcí a s pomocí představivosti k účasti na nejvyšším spirituálním kontaktu. Wesak přichází, když je slunce ve znamení Býka, znamení osvícenosti a vize, znamení těsně spojeném s Buddhou.  Buddhisté slaví Wesak během květnového úplňku od nepaměti.     

Scházejí se jich miliony na meditace, rituály a oslavu k uctění tří nejvýznačnějších událostí v životě Buddhy, pána osvícení, posla z Východu.

Siddharta Gautama, budoucí Buddha se narodil za květnového úplňku více než 500 let před narozením Krista. Dosáhl osvíceni pod stromem Bodhi v květnu za úplňku. A ve věku 80 let zemřel za květnového úplňku. Tyto události jsou buddhisty uctívány. Ale Wesak je stále více považován za festival žijícího Buddhy, který přináší velkou oběť a k lidem se každoročně vrací, přináší požehnání a vyzařuje energie osvícení, připojuje se ke Kristu a svatým všech tradic, čímž se přibližuje k lidem. Lidé dobré vůle mohou pomocí modlitby a meditace využít moc tvořivé představy k připojení se k této události a pomoci rozšiřovat Buddhovo požehnání.

Wesak není abstraktní cvičení odtržené od světských záležitostí, ve skutečnosti energie uvolněné Buddhou během svátku ovlivní změny ve vědomí, k nimž dochází, čímž nám pomáhá se stabilizovat v duchovní bytosti,  očistit se od starých a limitujících myšlenkových forem a vytvořit nové a expandující. Čím více koncentrovaných soustředěných lidí se zúčastní, tím více se uvolní skrytých energií Buddhy.

Prastará legenda říká, že v době před úplňkem Wesak, lidé z okolních regionů se vydávají na cestu do malého údolí v Tibetu na druhé straně Himalájí. Cestují jako poutníci světla. O nich se říká, že se k nim připojí skupina vyšších bytostí, kteří jsou na zemi strážci božského plánu pro naši planetu a lidstvo. Kristus, avataři všech věků, svatí a zasvěcenci uznávaní všemi vírami, tito páni soucitu se seřadí na severovýchodním konci údolí, před příchodem úplňku se davy ztiší. V momentě před úplňkem zavládne úplné ticho naplněné vitalitou a významem. Očekávání v davu je velké a napětí skutečné. Všichni pociťují silné chvění.  Efektem je probuzení duší přítomných, smíšení skupiny v jeden celek a povznesení všech do velkého aktu spirituální žádosti a oslňující krásy. Světová touha po světle je zaostřena na tuto skupinu lidí v údolí Tibetu.    

Buddha a učitel lidstva Kristus přicházejí spolu jako nejbližší bratři, aby požehnali světu. Učitel lidstva se obrací ke všem přítomným, když přednáší velkou invokační mantru, používanou jen jednou za rok.  Tato invokace vyvolá vibraci takové síly, že ze skupiny dosáhne až k samotnému bohu. Což je vrcholným momentem celoročního spirituálního úsilí a spirituální oživení lidstva vytrvává následující měsíce.

Wesak je zásadní příležitostí pro všechny, kteří chtějí pomoci. Nejdůležitější postup, jak využít tuto příležitost je příprava svého vědomí jakýmikoliv praktikami, které používáme ve svém duchovním životě, tentokrát můžeme vyvinout zvláštní úsilí k vyčištění svého myšlení a citlivému vnímání svých možností pro lidstvo. Během úplňku udělejme vše pro to, abychom zůstali nezávislým pozorovatelem. Účelem je udržet soustředění na souvislé vnitřní ticho, maje na mysli strádání svých bližních lidských bytostí. Pokud to bude možné, připojte se ke skupinové meditaci přibližně 18 hodin před úplňkem a pokud možno též přesně v okamžiku úplňku.  Mnoho lidí vyžívá velké invokace v tento den. Jde o prastarou enormě silnou modlitbu, která pomáhá sjednotit a soustředit lidskou vůli k osvícení vědomí. Po invokaci může následovat posvátné slovo „om“.         

Během dvou dnů před úplňkem, v den úplňku a dvou následujících dnech při východu slunce, v poledne, v 17.00 hodin při západu slunce stejně jako v okamžiku vlastního úplňku, když je invokace použita simultánně stovkami tisíc lidí po celím světě pronášející slova pokud možno hlasitě, vytvoří se zvuk o skutečné síle. Před námi je příležitost nasměrovat mocné síly které jsou v tomto čase k dispozici pro dobro všech.  Když pracuje společně s ostatními, můžeme si vyžádat odezvu od Buddhy a všech velkých bytostí okolo naší planety k uvolnění množství duchovní energie kteá povede ke změnám v lidském vědomí a v poměrech v našem potřebném světě.

Tibeťané, jejichž učení je popsané v knihách Alice Bailey, říkají, že žádní cena není dost vysoká aby vyvážila spirituální osvícení , které je možné v době Wesaku. Svojí účastí můžeme pomoci posunout bilanci sil na naší planetě na stranu světla. Prosím, přidejte se s ostatními k odhodlaným lidem na světě k této planetární službě.

Jak použít Velkou invokaci pro žehnání světu?

Zpívej třikrát mantru OM,
recituj Velkou invokaci třikrát,
zpívej třikrát mantru OM.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kontakt pro společné pravidelné provádění Velké invokace a meditace spojených srdcí ve skupině WhatsApp:

Zdena  736 441 375

VELKÁ INVOKACE

Ať z bodu světla v Mysli Boží
proudí Světlo do mysli lidí.
Ať Světlo sestoupí na Zem!

Ať z bodu lásky v Srdci Božím
proudí Láska do srdcí lidí. 
Ať se velký duchovní učitel vrátí na Zem!

Ze středu, v němž je Vůle Boží známá, 
ať účel malé lidské vůle vede, 
ten účel, který Mistři znají a jemuž slouží.

Ze středu, jejž lidské plémě zveme, 
ať plán Lásky a Světla vzejde 
a zapečetí bránu, za níž sídlí zlo.

Ať Světlo, Láska a Síla obnoví Boží plán na Zemi!

Od Nanebevzatého mistra D.K. prostřednictvím Alice A. Baileyové
Upraveno MCKS