Pranic Healing® - Duchovní rozvoj

MNOZÍ SI NEUVĚDOMUJÍ, ŽE SILNÉ SPOJENÍ S VYŠŠÍ DUŠÍ JE KLÍČEM KE SKUTEČNÉMU ŠTĚSTÍ, VNITŘNÍ SÍLE A DOBRÉMU ZDRAVÍ …

Co je arhatická jóga?

Arhatická jóga je účinný duchovní systém, který má původ v Číně, Indii a Tibetu a který umožňuje člověku se duchovně vyvíjet v tak krátkém čase, jak jen je to možné. Slovo „arhat“  pochází z buddhistické tradice a vyjadřuje vysoce duchovně vyvinutou bytost, která již nepotřebuje další inkarnaci. Slovo „jóga“ znamená jednotu s vesmírným vědomím. 

Kromě toho, že se jedná o pokročilé techniky, arhatická jóga slučuje a vytváří nedílný celek všech druhů jógy (radža jóga, karma jóga, laya/kundalini jóga, džňána jóga, bhakti jóga, mantra jóga a zjednodušená hátha jóga). 

Arhatická jóga je určena pro ty, kteří mají zájem o bezpečný a rychlý duchovní rozvoj. Zahrnuje vše, co potřebujete vědět pro svůj duchovní vývoj, a také snadné, bezpečné, ale vysoce výkonné techniky k jeho urychlení.

Dosažení jednoty s vyšší duší 

Cena dvoudenního semináře                                   5600 Kč  

Požadavek: Žádný.Seminář je určen pro každého, neboť vytváří základ pro vyšší duchovní praxi a popisuje vývoj a realizaci duše jednoduchým a praktickým způsobem.

Přemýšleli jste někdy o tom, kdo opravdu jste, odkud pocházíte a jaký je smysl vašeho života? Seminář Dosažení jednoty s vyšší duší poskytuje nejen lepší pochopení života a jeho jedinečného smyslu, ale také vysvětluje vysoce pokročilé duchovní koncepty a symboly.

Prožijte transformaci s novými poznatky:

 • Poznejte umístění dvanácté čakry, její funkce a skrytá tajemství modré perly, tří stříbrných pout, lékařského kaduceu k probuzení energie kundalini.
 • Objevte existenci energetických semínek, které jsou jako „ukládání dat“ ve vašich čakrách a auře a které vás spojují se svou minulostí – lekcemi, které se ještě musíte naučit, abyste mohli urychlit svůj duchovní rozvoj.
 • Naučíte se utajené techniky, jak aktivovat srdeční a korunní čakru, jak přivedením obrovského množství  energie odplavit negativní myšlenky a emoce, které zahalují mysl a blokují váš rozvoj. Zvýšíte si vaše vibrace.

Arhatická jóga
Přípravná úroveň

Cena dvoudenního semináře                                    8000 Kč 
Cena brožury Arhatická jóga je zahrnuta v ceně semináře

Požadavek:  Pránická psychoterapie (3. stupeň)

Nejprve se provádí čištění fyzického, astrálního a mentálního těla, protože bez této  "očisty" by žádné duchovní cvičení nebylo bezpečné. Naučíte se techniky na aktivaci čaker  a  přivedení více duchovní energie ke zvýšení kontaktu s duší. Bezpečným probuzením energie kundalini se zvýší intuice, léčivá síla, charisma. Tato technika je praktikována pokročilými jogíny a je základem pro vytvoření  touženého "zlatého těla" na vyšších úrovních arhatické jógy.

Některé z přínosů semináře Arhatická jóga:

 • Naučíte se používat účinné techniky k očištění svých myšlenek a emocí a vybudování lepšího charakteru.
 • Dozvíte se o pěti pilířích arhatické jógy a jak mohou pomoci k bezpečnému duchovnímu rozvoji.
 • Zvýšíte svůj magnetismus, sílu léčit a ostatní schopnosti tím, že se zvětší velikost a síla vaší aury a čaker.
 • Naučíte se speciální meditaci, která cirkuluje duchovní energii skrze meridiány zvanými „mikrokosmický orbit.“ Její cirkulace pomáhá odstranit „starodávná semínka“, zadržované emoce a ztuhlé negativní myšlenkové vzory.
 • Dozvíte se, co jsou syndromy kundalini a jaké jsou prostředky k jejich nápravě.

Vyšší stupně arhatické jógy

Arhatická jóga 1. stupeň

Požadavek pro 1.stupeň:  Minimálně dva roky praxe přípravné úrovně arhatické jógy

1. stupeň zahrnuje rychlou aktivaci čaker a otevření hlavních meridiánů, aby umožnilo proudění více energie kundalini a duchovní energie vaším systémem. Také si všimnete, že se vaše léčivé schopnosti ohromně zvýší, budete mít menší šanci na vyčerpání při léčení nebo při řešení negativních situací.  Aktivací těchto čaker se zvětšují všechny vlastní psychické / psychologické síly. 
2. stupeň - aktivování čaker nestačí. Musí být úzce spojené a propojené. Účelem propojení aktivovaných čaker je stát se lepším člověkem duchovně, mentálně, emocionálně a fyzicky.
3. stupeň se zabývá vnitřní alchymií, budováním duchovního mostu světla (antahkarany) a rozvoji éterického zlatého těla.
4. stupeň zahrnuje aktivaci 12.čakry neboli rozkvetení zlatého lotosového poupěte.                                                     
5. stupeň zahrnuje techniku na vytvoření světla jednorožce, víru energie vycházející z čela.
6. a 7. stupeň je pro arhatství a zabývá se duchovními praktikami, aby se z nás stal arhat neboli paramahansa. Arhatství je stav, kdy inkarnovaná duše dosáhne velmi vysokého stupně rozvoje - téměř úplné jednoty s vyšší duší.

Duchovní podstata člověka

Cena jednodenního semináře zatím není stanovena.

Požadavek:  Základní seminář Pranic Healing

Jedinečný a silný duchovní seminář, ve kterém zažijete božskou esenci uvnitř vašich čaker a energetického těla.

 • Hlubší znalosti a praktiky, které byly odhaleny jen pokročilým žákům egyptských a indických okultních škol, a s Krišnovo učení o obráceném stromu života a stromu věčnosti z Upanišádů
 • Až dosud nebylo veřejně  odhaleno přiřazení duchovní anatomie (čakry a aura) v tradicích taoismu, křesťanství, kabaly, akupunktury a egyptských tajemných škol.
 • Tajemství „trojitého kříže“ a jak může aktivovat vaše čakry a energizovat vaše jemná těla a praktikování meditace „Já jsem“ na epifýzu (šišinku mozkovou).
 • Přímá korespondence modlitby Páně v kabalistickém a egyptském stromu života.

Meditace o modlitbě Páně

Cena semináře                                                               6000 Kč 

Požadavek: Žádný. Seminář může absolvovat každý,
kdo je starší šestnácti let.

Meditace o modlitbě Otčenáš je technika pro duchovní rozvoj, která má dvě verze – univerzální a kabalistickou.

Univerzální verze čakrové meditace o modlitbě Otčenáš propojuje každou frázi modlitby s každou z jedenácti čaker a jejich odpovídajícím hlubším významem. Kabalistická verze propojuje každou frázi modlitby s každým z jedenácti sefirotů.

 • Čakrová meditace o modlitbě Otčenáš je systém pro čištění,  energetizování a aktivaci čaker.
 • Tato meditace také probouzí energii kundalini. Účelem aktivování čaker a probuzení kundalini je urychlení duchovního rozvoje praktikujícího.
 • Jedno ze stěžejních učení kabaly zmiňuje „strom života“, který má deset center a jedno skryté - dohromady jedenáct center.

Óm mani padme húm

Požadavek: Základní seminář Pranic Healing

Zažijte vnitřní učení jedné z nejznámějších manter.              Om Mani Padme Hum je silná mantra a modlitba, která je naplněna obrovskou láskou, milosrdenstvím a soucitem.
V tomto kurzu se učí hlubší pochopení této mocné mantry a jejích mnoha výhod a aplikací.

 • Zažijte spojení s vyšší duší během meditace s touto mocnou mantrou.
 • Bude sdíleno učení o budování charakteru, meditaci  o milující laskavosti a meditaci o modré perle ve zlatém lotusu, stejně jako vedení skupiny v těchto meditacích.
 • Mezi další témata patří zpívání manter k čištění čaker, invokace Buddhy Quan Yin, přání splňující vlastnosti mantry, mantra jako nástroj světového míru a další.

Skrytá učení hinduismu odhalena

Cena jednodenního semináře zatím není stanovena.

Požadavek: Základní seminář Pranic Healing

Seminář vám ukáže pragmatický přístup k porozumění jednoho univerzálního boha prostřednictvím více než osm tisíc let starého náboženství. Vychází z bohatých poznatků o různých náboženstvích a kulturách a odhaluje vnitřní význam a smysl různých božstev, symbolů a rituálů, které tvoří nedílnou součást tohoto náboženství.

 • Proč má Ganeš sloní hlavu? Jak je spojen s kundalini shakti? Proč má jen jediný kel? 
 • Proč jsou Šiva a Krišna zobrazeni s modrou kůží?
 • Jestli byl Hanuman opravdu opice, proč byl tak silný? Poznejte a využijte Hanumanovo tajemství síly!
 • Poznejte tajemství klíčových hinduistických manter jako Om Namah Shivaya a získejte přístup k aspektu moci duše, Gayatri mantra pro božské vedení a ochranu,  Lakshmi mantra pro manifestaci nadbytku a prosperity.

Skrytá učení buddhismu odhalena

Cena jednodenního semináře zatím není stanovena.

Požadavek: Základní seminář Pranic Healing

Čtyři vznešené pravdy a Ušlechtilá osmistupňová stezka, jak je učil Buddha, jsou překrásně vyloženy a do hloubky vysvětleny včetně účinných řešení. Různé úrovně a aspekty pravdy a různé školy buddhismu.

Kultivování Buddhovy přirozenosti v nás a Buddhovo učení o duchovním „já“ a Atma nejsou v tomto semináři jen pojmy, ale praktický návod jak žít svůj život.

Skrytá učení křesťanství odhalena

Cena jednodenního semináře zatím není stanovena.

Požadavek: Základní seminář Pranic Healing

Pán Ježíš učil lid a apoštoly pomocí podobenství  s vnitřním učením o „klíčích k nebeskému království“.  Poprvé je odhalen skutečný význam mnoha  křesťanských symbolů a rituálů. Tyto poznatky přinesou hlubší a smysluplnější poznání a spojení s křesťanstvím a spiritualitou. 

Dozvíte se o učeních a praktikách, které zahrnují:

 • modlitbu Páně jako pokročilou metodu aktivace čaker
 • skryté učení o křtu ohněm, vodou, vzduchem a Duchem svatým
 • trojici a tři univerzální aspekty Boha nalezené v hlavních náboženstvích
 • Skrytý význam za umýváním nohou apoštolů Ježíšem
 • Vztah mezi duchovní anatomií a dvanáctero ovocem obráceného stromu života
 • Skutečný význam Svatodušního ohně