Dosažení jednoty s vyšší duší

MCKS Achieving Oneness with the Higher Soul®

"Realizace duše není nic jiného než to, že si inkarnovaná duše uvědomí, že není tělo a že je v jednotě s vyšší duší. To je význam jógy nebo osvícení."

Mistr Choa Kok Sui

PRAHA 

Seminář je vyučován v angličtině s českým překladem

Cena  za seminář     5600 Kč

Seminář je určen pro kohokoli starší šestnácti let.

Co je dosažení jednoty s vyšší duší?

I když to nemusí být záležitost, kterou lze vysvětlit několika slovy, můžeme se pokusit porozumět realizace duše prostřednictvím jejích různých fází.

První fáze realizace duše pochází z intelektuálního pochopení, že každý z nás je duchovní bytost s božskou inteligencí, láskou a silou. Pravá podstata je ta, že nejsme fyzické tělo, myšlenky nebo emoce. Myšlenky a emoce jsou spíše produkty vyjádření duše.

Druhá fáze je prožíváním sebe sama jako duše během meditace. Meditující může zažít, že přestává cítit fyzické tělo, a může zažívat sebe jako světelnou bytost putující všemi směry fyzickým a vnitřním vesmírem.

Třetím stupněm realizace duše je zkušenost inkarnované duše (vy) sjednocením s vyšší duší a uvědoměním si, že neexistuje žádné odloučení. V této fázi jogín také zažívá jednotu s dalšími dušemi.

Kontext vysvětlení v tomto kurzu je univerzální a zlepšuje porozumění různým náboženstvím a kulturám.

Požadavek účasti:
Žádný. Účastník semináře by měl být starší než šestnáct let.

Co se na semináři dozvíte:

Westerkerk, Amsterdam

Blue Temple, Chiang Rai, Thajsko

 • Skutečný význam Namaste - rozpoznání božství v každém člověku
 • Co je vyšší duše a inkarnovaná duše
 • Co je duchovní pouto a a jak můžete zvýšit své duchovní napojení
 • Porozumění energii kundalini a jak ji bezpečně probudit
 • Význam aktivace srdeční a korunní čakry v meditaci spojených srdcí
 • Co obnáší fyzická a vnitřní očista
 • Dechová cvičení a jeho výhody
 • Jak pozvednout své vědomí
 • Jak vyčistit vnitřní hluk pro dosažení vnitřního klidu
 • Koncentrace a meditace - porozumění prodloužené koncentrace a uvědomění
 • Co jsou tři permantentní semínka, stříbrné pouto a kde se nachází semínko vědomí
 • Proces inkarnace, umírání a duchovního osvobození
 • Kde se nachází vtělená duše
 • Meditace o  modré perle
 • Význam pěti ctností
 • Zákon karmy a zlaté pravidlo a další ...