Arhatická jóga

MCKS Arhatic Yoga®

JÓGA SYNTÉZY
Raja jóga, laya/kundalini jóga, mantra jóga, karma jóga, jnana jóga, bhakti jóga, zjednodušená hatha jóga

Arhatická jóga je určena pro ty, kteří mají zájem o bezpečný a rychlý duchovní rozvoj. Zahrnuje vše, co potřebujete vědět pro svůj duchovní vývoj, a také snadné, bezpečné, ale vysoce výkonné techniky k jeho urychlení.

"Existuje několik duchovních nebo jógových systémů aktivace čaker a probuzení kundalini. Arhatická meditace je jedním ze systémů, které systematicky, bezpečně a rychle aktivují čakry a probouzejí kundalini."

- Mistr Choa Kok Sui -

PRAHA
4. - 7. listopad 2023
8.30 - 17.30

Arhatická jóga
a Kriyashakti   
16120 Kč

Sleva 10 %

PRAHA
4. - 5. listopad 2023
8.30 - 17.30

Arhatická jóga     6500 Kč
Požadavek: Pránická psychoterapie

PRAHA
4. - 6. listopad 2023
19.00 - 22.00

Arhatická jóga - 1. úroveň
5300 Kč
Požadavek: 2 roky praxe AJ

PRAHA
4. - 5. listopad 2023
8.30 - 17.30

Osvěžení semináře 3500 Kč
Požadavek: Arhatická jóga

V ceně seminářů je veganský oběd a občerstvení během dne, v případě AJ 1.stupeň večeře.

Upozornění: Pro registraci na Arhatickou jógu a 1. úroveň pro nové studenty je zapotřebí vyplnit formulář. (Údaje v něm jsou pouze pro účel registrace na seminář Arhatické jógy a zůstanou přísně důvěrné! Po registraci budou vyplněné formuláře smazané z databáze.)

Formulář si prosím stáhněte a vyplněný ho zašlete na  email@ivanadortova.cz. 

Jóga (ze slova yogit) znamená spojení vědomí jednotlivce s univerzálním kosmickým vědomím a je to technologie, jak toho dosáhnout. (Není to tedy "jen" cvičení ve studiu.) 🙂

Slovo „Arhatic“ je odvozeno od slova „arhat“, které pochází z buddhismu a popisuje vysoce duchovně vyvinutou bytost.

Tento pokrokový jógový systém byl dán Mistru Choa Kok Sui Mahaguruji Mei Lingem. Pochází z Číny, Indie a Tibetu. Kromě toho, že jde o pokročilou techniku praktikovanou duchovními zasvěcenci, také syntetizuje a integruje všechny jógy.

Atma Namaste!

Naučte se sílu sedmi druhů jógy a a zažijte esenci: rádža jóga, karma jóga, laya/kundalini jóga, gnana jóga, bhakti jóga, mantra yoga a zjednodušená hatha jóga.

Nejprve provedete očistu fyzického, éterického, astrálního a mentálního těla. Poté jsou čakry v podstatě aktivovány v tajné sekvenci, aby bezpečně a účinně probudily a následně rozproudily energii kundalini po celém těle. Tuto techniku praktikují velmi pokročilí a vyvinutí jogíni. Je to základ pro vybudování tolik žádaného „zlatého těla“.

Co se naučíte?

Cirkulace energie kundalini v arhatické józe:

 • Tato speciální meditace rozpohybuje energii duše prostřednictvím série energetických kanálů nazývaných "mikrokosmická dráha". Cirkulace energie duše pomáhá extrahovat „starověká semínka“ uložená v energetickém systému, zadržované emoce a negativní krystalizované myšlenkové vzorce. Mistr Choa Kok Sui jako duchovní učitel předává masivní proud božské síly, který rychle a bezpečně probouzí a reguluje energii kundalini studenta.
 • Otevřete mikrokosmickou dráhu za méně než čtyřicet pět minut. S pokročilou technikou, která není veřejně vyučována, můžete tyto cesty bezpečně otevřít, abyste umožnili energii kundalini proudit, vyživovat a aktivovat čakry.
 • Bez námahy rozptýlit ochromující negativní emoce, aby duše mohla ovládat astrální a mentální těla.
 • Zvýšit své charisma, léčivé síly, sexuální energie a další vlastnosti jak se čakry a aura zvětší ve velikosti a síle.
 • Naučíte se, jak rozpoznat deset různých příznaků „syndromu kundalini“ a jejich řešení. Mnoho duchovních aspirantů se setkalo s obtížemi často spojenými se spontánní aktivací/probuzením energie kundalini.
 • Některé z těchto příznaků „syndromu kundalinii“ jsou přehřátí, neustálé horečky, nespavost, halucinace, obsedantní nutkání, nekontrolovatelná sexuální touha, lhostejnost, problémy ve vztazích, abychom jmenovali alespoň některé. Kromě toho mohou studenti být zpočátku zasaženi mnoha překážkami, jako jsou fyzické a psychické potíže, problémy ve vztazích a nejhorší - finanční katastrofy. Je to způsobeno rychlou materializací negativní karmy a latentních tendencí. Tyto problémy by mohly být odstraněny nebo podstatně zredukovány, pokud by byla mentální, astrální a éterická těla připravena pomocí vhodných očistných technik, které učil Mistr Choa Kok Sui.
 • Staňte se součástí skupiny, kde můžete zažít společenství. Buďte vychováváni v duchovním prostředí s pravidelnými setkáními, aktualizacemi a duchovním koučováním.
 • Mistr Choa Kok Sui vám také dává příležitost k postupu k vyšším technikám, když se vaše těla aklimatizují na vyšší duchovní proudy.

Zlaté tělo jogína

Modrá perla je semínko vědomí, které se nachází v korunní čakře a je umístěno v epifýze.

Kaduceus symbolizuje tři energetické kanály:
Ida, Pingala a Sushumna

Úrovně arhatické jógy:

ARHATICKÁ JÓGA - Úroveň jedna

Úroveň jedna arhatické jógy je založená na těchto principech:

 • Každá čakra má duchovní a psychickou funkci.
 • Každá vyšší čakra má nižší korespondující čakru.
 • Vyšší čakra musí být aktivována dříve, než je aktivována nižší čakra.
 • Účelem tohoto je, že vyšší čakra s vyšší duchovní a psychickou funkcí musí kontrolovat nižší čakru s nižší psychologickou funkcí stejně jako vedoucí řídit pracovníky.
 • Pokud jsou nižší čakry aktivovány dříve než vyšší čakry, nebudou moci vyšší čakry kontrolovat nižší podstatu člověka.
 • Tato duchovní technika se velmi liší od technik praktikovaných v Indii, kde se s aktivací začíná u nižších čaker směrem vzhůru
  k vyšším čakrám. V arhatické józe se vyšší čakry aktivují dříve než odpovídající nižší čakry. 
 • Princip aktivování nejprve vyšších čaker namísto nižších čaker je velmi důležitý. Pokud není tato instrukce dodržena, mohou se duchovní žáci setkat s vážnými problémy. Slabosti žáka budou zvětšny a namísto duchovního vývoje se duchovní žák začne vracet zpět. 
 • To je důvod, proč duchovní guru v dávných dobách trval na tom, aby student podstoupil mnoho let vnitřní očisty neboli budování charakteru, než se naučil, jak meditovat.

ARHATICKÁ JÓGA - Úroveň dvě

 • Aktivování nižších a vyšších čaker nestačí. Musí být úzce spojené a propojené. Stejně jako musí být nadřízený nebo manažer úzce propojený s pracovníky a pracovníci musí být úzce spojení s vedoucím nebo manažerem.
 • Účelem propojení aktivovaných čaker je stát se lepším člověkem duchovně, mentálně, emocionálně a fyzicky.
  mnoho lidí, kteří se snaží o duchvoní rozvoj, se mylně domnívá, že účelem duchovní praxe je pouze dosáhnout božské blaženosti, božské extáze a jednoty.
 • To jsou pouze částečné přínosy. Účelem duchovní praxe je urychlit evoluční vývoj duše, takže člověk může konat lepší službu lidstvu a planetě Zemi.
 • Jaký smysl má vysoký stupeň inteligence, rozšíření vědomí nebo získání ohromné vnitřní síly, když velká část lidstva stále holduje ignoranci a utrpení? Účelem arhatické jógy je vychovat inteligentní, soucitné, dobrosrdečné a silné žáky, kteří se stanou skvělými božími služebníky.
 • Aby to bylo možné, je nezbytné odstranit pýchu, domýšlivost a sebeklam. Pyšný člověk se nestane velkým služebníkem, udělá jiné lidi svými služebníky.

ARHATICKÁ JÓGA - Úroveň tři

 • Arhatická jóga - úroveň tři se zabývá vnitřní alchymií, budováním duchovního pouta (antahkarany) a rozvoji éterického zlatého těla.
 • Arhatická jóga - úroveň dvě je součástí úrovně tři. V arhatické úrovni tři se nejprve aktivují nižší čakry, aby mohlo fyzické tělo snést větší příiv duchovní energie. 

ARHATICKÁ JÓGA - Úroveň čtyři

 • Arhatická jóga - úroveň čtyři zahrnuje aktivaci dvanácé čakry neboli rozvinutí zlatého lotosového poupěte. To se provádí budováním chrarakteru, službou a žitím života dobrého člověka. Duchovní praxe není pouze meditace. Je to způsob života. 
 • Aktivování dvanácté čakry dříve, než nastal ten správný čask nepřinese dobré výsledky. Její aktivace bez řádné přípravy vyústí v katastrofu. Bez důkladného budování charakteru by bylo praktikování úrovně čtyři katastrofální. Pozitivní i negativní vlastnosti se nesmírně znásobí. Slabosti nebo neřesti se znásobí natolik, že se v některých případech stanou nekontrolovatelnými a žák se zblázní. Je pak velmi obtížné tento stav zvrátit. 
 • Částečně aktivovaná dvanáctá čakra se v křesťanské tradici nazýá svatodušní oheň. V buddhistické tradici je zobrazuje jako zlatá ohnivá koule nad hlavou mnicha. V taooistické józe je inkarnovaná duše ukotvená ve dvanácté čakře označována jako duchovní zárodek. Duchovní zárodek je stav duše mladého žáka. U většiny lidí to není dokonce ani duchovní zárodek. Je to pouze bod světla. 

ARHATICKÁ JÓGA - Úroveň pět

 • Vír energie vycházející z čela se nazývá světlo jednorožce. Existují různé velikosti světla jednorožce - od velikosti přibližně jednoho centimetru na délku až po několik metrů.
 • Někdy se duchovní učitel objevuje ve skrytém světě jako bílý jednorožec s křídly neboli kombinace jednorožce a pegasa, okřídleného koně.
 • Ve skrytém světě existuje mnoho duchovních bytostí, které mají plně vyvinuté světlo jednorožce. Jsou to spolupracovníci na vědomém tvoření ve vesmíru.

ARHATICKÁ JÓGA - Úroveň šest a sedm

 • Arhatická jóga - úroveň šest a sedm je pro arhatství a zabývá se duchovními praktikami potřebnými pro to, aby se z nás stal arhat neboli paramahansa.
 • Arhatství je stav, kdy vyšší duše dosáhne velmi vysokého stupně rozvoje. Inkarnovaná duše dosáhne téměř úplné jednoty s vyšší duší. to je konečné stadium realizace duše.

ARHATICKÁ JÓGA - Úroveň osm a vyšší

 • Arhatická jóga - úroveň osm a vyšší se zabývají realizací Boha a o tomto nelze nic říci veřejně. Tyto vyšší arhatické úrovně MCKS neučil žádné ze svých pokročilých žáků, protože žádný z nich není na tato vyšší duchovní učení připraven.

Zpracováno podle knihy MCKS Původ moderního pránického léčení a arhatické jógy

Pilně praktikujte, provádějte očistu, šiřte učení!

- MCKS

VELKÁ VIZE MISTRA CHOA KOK SUI

Cílem je, aby byl v každé rodině jeden pránický léčitel. Jeden arhatický jogín na každých tisíc obyvatel ze současné populace sedmi miliard lidí. Cílem je vyškolit sedm milionů arhatických jogínů. Z každého sta arhatických jogínů vzejde jeden pokročilý arhatický jogín. Cílem je vyškolit z každé stovky pokročilých arhatických jogínů jednoho malého arhata neboli sedm tisíc malých arhatů. Cílem je vyškolit z každé stovky malých arhatů jednoho plně zralého arhata neboli velkého arhata. Celkem sedmdesát plně zralých arhatů neboli velkých arhatů. Ze sedmdesáti velkých arhatů snad vzejdou tři svatí Mistři neboli tři velikáni. Pokud se toto uskuteční během sto padesáti let, svět se změní, bude transformován a rozvine se k nepoznání. Pokud se podaří tento cíl naplnit, můžeme mít nebe na zemi.