Pranic Healing® - Léčení a ochrana

"PRÁNICKÉ LÉČENÍ JE VĚDA, KTERÁ POUŽÍVÁ PŘÍRODNÍ ZÁKONY, JEŽ LIDÉ NEZNAJÍ NEBO SI JE NEUVĚDOMUJÍ. ZÁZRAKY JSOU FANTASTICKÉ UDÁLOSTI VYUŽÍVAJÍCÍ SKRYTÉ ZÁKONY PŘÍRODY. PRÁNICKÉ LÉČENÍ JE NEPORUŠUJE, VE SKUTEČNOSTI JE NA NICH ZALOŽENÉ."

-MCKS-

Semináře

Všechny semináře jsou zážitkové, budete se učit, jak provádět techniky a cvičení na sobě a na lidech okolo vás. Během výuky budou principy a techniky důkladně vysvětleny a procvičeny, takže po skončení kurzu budete mít důvěru k vytvoření pozitivních výsledků. Tyto semináře jsou vyučovány ve větších městech po celé České republice.

Cena za dvoudenní seminář                                    3250 Kč   Cena vč. DPH  3932 Kč

Požadavek: Žádný. Seminář je vhodný pro kohokoli, kdo je starší šestnácti let.

Seminář Pranic Healing -Léčení pránou - 1. stupeň

 

Dozvíte se na jakých principech energetické léčení pracuje, naučíte se techniky práce s energií, čakrami a aurou, vyciťování energie, určit blokády a očistit postižené místo a čakry, jak je energetizovat čerstvou pránou a mnohé další techniky.

Některé z přínosů semináře Pranic Healing:

 • Seznámíte se s pránou, čakrami, jejich funkcí v energetickém těle a získáte schopnost diagnostikovat čakry a auru pomocí jednoduché techniky.
 • Naučíte se techniky energetického čištění, energetizování, stabilizace a jak zlepšit nebo uzdravit širokou škálu fyzických potíží.
 • Poučíte se, jak se vyvarovat kontaminaci znečištěnými energiemi, jak si pomocí dalších technik a meditace zvýšit energetickou úroveň a hladinu vnitřního klidu.
 • Naučíte se, jak provádět léčení na sobě, druhých i na dálku.

Zázraky pomocí pránického léčení

Tato kniha je praktickým manuálem energetického léčení metodou Pranic Healing  a najdete v ni nejen desítky návodů pro zlepšení různých druhů potíží pomocí životní energie - prány, ale i jednoduché a účinné techniky práce s energií, které si každý může snadno osvojit a zlepšit tak své zdraví i zdraví svých blízkých. 

Principy a techniky popsané v této knize se učí v základním semináři Pranic Healing.

Cena za dvoudenní seminář                                    4200 Kč   Cena vč. DPH  5082 Kč

Požadavek:   Základní seminář Pranic Healing - 1.stupeň

Pokročilý seminář Pranic Healing - 2. stupeň

V tomto kurzu se naučíte pokročilé techniky skenování, čištění a energetizování a jak používat barevné prány ke specifickým účelům, což urychluje a zefektivňuje ozdravný proces u vážných a obtížných případů. 

Některé z přínosů semináře Pokročilé léčení pránou:

 • Naučíte se vytvářet barevné prány, jejich vlastnosti a jak je používat pro uzdravení z vážných onemocnění včetně jejich kombinování pro léčení specifických problémů. 
 • Naučíte se vysoce pokročilé techniky a postupy, např. čištění krve, čištění vnitřních orgánů, ...
 • Budete schopni provádět pránické ošetření v kratším čase.
 • Budete umět postupovat podle pokročilých a komplexních léčebných postupů.
 • Naučíte se verbální a vizuální metody léčení.
 • Posunete své "pránické" dovednosti o hodně dopředu.

Pokročilé pránické léčení

Nejpokročilejší systém energetického léčení, který používá barevné prány

Pokročilé pránické léčení používá barevné prány a techniky k dosažení velmi rychlého hojení a k léčbě obtížných onemocnění. 

Principy a techniky popsané v této knize jsou vyučovány  v Pokročilém semináři pránického léčení.

Cena za jednodenní i dvoudenní seminář              4200 Kč   Cena vč. DPH  5082 Kč

Požadavek:    Pokročilý seminář Pranic Healing - 2.stupeň

Pránická psychoterapie           3. stupeň

Psychologická onemocnění jsou často důsledkem hromadění negativních myšlenek, emocí a traumatických zážitků, které jsou uloženy v auře a čakrách. Technikami pránické psychoterapie mohou být tyto energie bezpečně a rychle odstraněny. 
 
Některé z přínosů semináře Pránická psychoterapie:

 • Naučíte se skenovat čakry z hlediska negativních emocí, stresu, traumat a elementálů a jak tyto energie odstranit. 
 • Naučíte se aktivovat a tlumit čakry pro udržení emocionální rovnováhy a techniky pro zlepšení vztahů s ostatními lidmi.
 • Dozvíte se o specializovaných technikách na řešení složitějších emocionálních stavů, jako je deprese, závislost všeho druhu, trauma a fobie.
 • Naučíte se techniky, jak ochránit své čakry před negativními vlivy okolního prostředí a psychickými útoky a transmutovat energii pro lepší rozvoj mozku a horních čaker.
Krystaly na léčení

Cena za jednodenní seminář                                    4200 Kč
Cena krystalů se platí až na místě
     
Cena vč. DPH  5082 Kč + cena krystalů

Požadavek:   Pokročilé pránické léčení - 2.stupeň

Pránické léčení krystaly  4.stupeň

Použitím speciálních krystalů mnohonásobně zvýšíte svou léčivou sílu, budete schopni odstranit negativní a znečištěné energie rychleji a snadněji a výrazně snížíte riziko kontaminace.
 
Některé z přínosů semináře Pránické léčení krystaly:

 • Naučíte se čistit, programovat a nabíjet krystaly pro specifické použití a aby byly mnohonásobně účinnější.
 • Jejich pomocí budete schopni snadno, rychle a efektivně vyjmout znečištěné energie a negativní emoce z aury  a mnohonásobně zvýšíte svou léčivou sílu.
 • Naučíte se jak použít krystal k vytvoření ochranné bariéry během provádění léčení a k odvrácení psychických útoků.
 • Naučíte se jak použít drahé kameny k léčení i během odpočinku a jak je vysvětit pro přilákání prosperity.

Cena za jednodenní seminář                                    4200 Kč Cena vč. DPH  5082 Kč

Požadavek:  Pokročilý seminář Pranic Healing - 2.stupeň

Praktická psychická sebeobrana

Pránická psychická sebeobrana vás naučí jak se využitím pránické energie ochránit od psychických útoků, negativních úmyslů a energetického znečištění.
 
Některé z přínosů Pránické psychické sebeobrany:

 • Naučíte se jak zamezit „energetickým upírům“ vysávání vaší životní síly.
 • Dozvíte se, jak uzavřít auru, aby se zabránilo vniknutí nežádoucích vlivů a jak provést nápravná opatření v případě, že útok již pronikl energetických polem.
 • Naučíte se vytvořit víceúčelový ochranný štít na úrovni duchovní, mentální, emocionální a fyzické a jak se ochránit proti faktorům, které mohou štít oslabit.
 • Dozvíte se jak ochránit osobní věci včetně finančních aktivit a naučíte se, jak umístit auru kolem svého podnikání pro zajištění prosperity.

Cena za jednodenní seminář                                    4200 Kč   Cena vč. DPH  5082 Kč

Požadavek:  Pránické léčení krystaly - 4.stupeň

Pránické vytažení tváře a vytvarování těla

Pránické vytažení tváře a vytvarování těla je seminář, který se zabývá zdravím a krásou, péčí o pleť a hubnutím aplikováním Pranic Healing pomocí specifické kombinace barevných prán.

Linie a vrásky na obličeji jsou úložiště negativních pocitů a zkušeností. Když jsou tyto negativní energie odstraněny, obličej automaticky vypadá mladší, světlejší a oživenější.

Co byste po absolvování kurzu měli umět:

 • Odstranit linie a vrásky na obličeji a vytvořit jasnější kůži.
 • Upravit hmotnost i chuť k jídlu a posílit sílu vůle pro odolání přáním přijímat nadměrné množství potravy.
 • Odstranit negativní emoce, které přispívají k přírůstku hmotnosti.

Cena za tříhodinový seminář zatím není stanovena.

Technika je též vyučována na semináři Arhatická jóga.

Požadavek žádný.

Jóga pro mozek

Jóga pro mozek je jednoduchá, ale účinná technika pro aktivaci a posilování mozkových buněk a zvýšení schopnosti mozku udržet a zpracovávat informace.

Některé z přínosů semináře Jóga pro mozek:

 • Zlepšuje paměť a důvtip a je s velkým úspěchem aplikována na žáky a studenty, aby se lépe soustředili a dosahovali ve studiu lepších výsledků.
 • Lidé se neurologickými nebo jinými poruchami mozku často pozorují výrazné zlepšení svého stavu.
 • Podle svědectví rodičů dětí se zvláštními potřebami, jako je autismus, dyslexie, Downův syndrom, se zdá, že by tato technika mohla být úspěšně použita i ve větším měřítku.
 • Praktikování jógy pro mozek snižuje stres a umožňuje přirozenou relaxaci.